6 februari: Kennismaking informeel leren en het valideringsgesprek (West)

Wilt u meer weten over informeel leren? Bent u benieuwd hoe u informeel leren in uw praktijk kunt inzetten? Vraagt u zich af hoe een valideringsgesprek in zijn werk gaat? Of twijfelt u misschien nog over deelname aan een valideringsgesprek? Maak dan kennis met de mogelijkheden voor informeel leren en het valideringsgesprek tijdens een korte bijeenkomst in het westen van het land!

Wat is informeel leren?
Binnen de definitie die het Schoolleidersregister PO voor informeel leren hanteert, vallen álle vormen van leren waarvan u zelf vindt dat deze bijdragen aan uw ontwikkeling als schoolleider. Uiteraard is deze ontwikkeling voor iedere schoolleider en binnen iedere context anders. U laat zien hoe de dingen die u doet, die voor uw ontwikkeling waardevol zijn, hebben bijgedragen aan de ontwikkeling op het gekozen thema.

Informeel leren valideren
Bij informeel leren laat u achteraf zien hoe u zich heeft ontwikkeld op de inhoud van een thema (of deelthema). Dit noemen wij valideren. Deze validering van uw ontwikkeling kan onder andere door een valideringsgesprek met twee andere schoolleiders.

Tijdens een korte kennismakingsbijeenkomst hoort u meer over de wijze waarop u informeel leren kunt meenemen in het kader van de herregistratie en maakt u kennis met de wijze waarop de valideringsgesprekken zijn vormgegeven. Ook wordt er kennis gemaakt met de gespreksmethodiek ‘Ladder der gevolgtrekking’. Deze methodiek wordt ingezet tijdens het valideringsgesprek met andere schoolleiders. Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor al uw vragen.

Kom ook naar de bijeenkomt!
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 6 februari 2018 van 10.00 tot 12.00 op

De Vrije School Den Haag
Abbenbroekweg 7
2597 NT  Den Haag

Meld u aan voor de bijeenkomst>

Naar agendaoverzicht