Herregistratie alleen mogelijk na afronding van drie volledige thema’s

16 april 2018

Tijdens de herregistratie kunt u ervoor kiezen om zich te ontwikkelen aan de hand van drie gekozen professionaliseringsthema’s. Vier van de zeven professionaliseringsthema’s bestaan uit deelthema’s. Zo bestaat het thema Regie en strategie bijvoorbeeld uit de deelthema’s: ‘De inrichting van het onderwijs’, ’Organisatie van de school’, ‘HR-Beleid’ en ‘Bedrijfsvoering’. Wil de schoolleider het thema Regie en strategie afronden, dan is het de bedoeling dat alle deelthema’s doorlopen worden. Is één van de deelthema’s minder relevant? Kies dan een deelthema van een van de andere professionaliseringsthema’s. Voor het wisselen van deelthema’s kunt u contact opnemen met het Schoolleidersregister PO: (030) 234 73 60. Zijn er drie thema’s volledig afgerond (dus inclusief deelthema’s) dan kan een schoolleider zich herregistreren.

Thema’s met deelthema’s

Op dit moment zijn er zeven professionaliseringsthema’s:

  • Persoonlijk leiderschap
  • Regie en strategie
  • Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
  • In relatie staan tot de omgeving
  • Omgaan met verschillen
  • Leidinggeven aan verandering
  • Toekomstgericht onderwijs 

De VET-gedrukte thema’s bestaan uit deelthema’s.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen via (030) 234 73 60 of info@schoolleidersregister.nl. Of kom gewoon langs!

Naar nieuwsoverzicht