Informeel leren op een thema? Zo werkt het!

08 december 2017

Leren in de praktijk van de school is heel waardevol. Daarom kun je al het informele leren meenemen voor de herregistratie. Je laat dan aan de hand van leerervaringen in de eigen praktijk zien dat je een substantiële ontwikkeling hebt doorgemaakt op het gekozen professionaliseringsthema of deelthema. Maar hoe werkt dit en hoe kun je informeel leren laten valideren?

Hoe werkt informeel leren?

  • Je kiest vooraf een professionaliseringsthema waarmee je in de eigen praktijk aan de slag gaat of je kiest welk thema past bij waar je in de afgelopen periode al mee bezig bent geweest.
  • Alle vormen van leren tellen mee. Je eigen project, het lezen van een boek, een korte cursus, een congres bezoeken. Het uitgangspunt is dat het waardevol is voor jezelf en je eigen ontwikkeling.
  • Uiteraard is deze ontwikkeling voor iedere schoolleider en in iedere context anders. Je leert in de eigen praktijk. Dat betekent ook dat niet van tevoren vaststaat hoeveel tijd informeel leren kost.
  • Heb je een ‘substantiële’ ontwikkeling’ doorgemaakt op een thema? Laat dan zien hoe datgene wat je geleerd heeft, bijdraagt aan je ontwikkeling op het gekozen thema.


Wanneer heb ik een substantiële ontwikkeling doorgemaakt?

De beginsituatie en de context van iedere schoolleider is anders. De ontwikkeling die iemand doormaakt op een thema is daarmee dus ook altijd verschillend. Aantallen uren en/of het tellen van punten spelen bij informeel leren geen rol. Je maakt zelf een inschatting of je je op het thema in voldoende mate ontwikkeld hebt. Wanneer dat het geval is, kunt je je ontwikkeling laten valideren en, bij een positieve beoordeling, het professionaliseringsthema (of deelthema) afronden.

De Zelfdiagnose is een hulpmiddel om te onderzoeken wat je ontwikkelniveau op een thema is. Wanneer een zelfdiagnose vooraf en na verloop van tijd ingevuld wordt, ontstaat een beeld van je ontwikkeling op het thema.

Hoe kan ik een thema afronden?

Dat kan op twee manieren. De eerste is door een professioneel beoordelaar in te schakelen. Met deze beoordelaar voer je een soort assessmentgesprek. Op www.professionaliseringsaanbod.nl vind je een overzicht van professioneel beoordelaars. Het certificaat van de beoordelaar kun je uploaden in het register.

De andere manier is het voeren van een valideringsgesprek met twee andere schoolleiders. Het valideringsgesprek vindt plaats tussen drie schoolleiders die allemaal een professionaliseringsthema of deelthema willen afronden, onder begeleiding van een procesbegeleider. Tijdens het gesprek laat je zien dat je een substantiële ontwikkeling op het thema hebt doorgemaakt en achteraf beoordelen jullie elkaar. Bij twee positieve beoordelingen ontvang je een certificaat van het Schoolleidersregister die je kunt uploaden. Lees meer over het valideringsgesprek of bekijk de infographic Valideringsgesprek in 10 stappen >

Lees de ervaringen van andere schoolleiders met informeel leren:

Naar nieuwsoverzicht