‘Laten we samen trots zijn op ons vak en op het onderwijs’

08 december 2017

Bij alle besluiten die het Schoolleidersregister PO neemt worden schoolleiders betrokken. Zo zijn bijvoorbeeld de criteria in samenspraak opgesteld, zijn de professionaliseringsthema’s tot stand gekomen na veel overleg en bepalen schoolleiders in de Commissie Certificering welke opleidingen wel of niet in aanmerking komen voor certificering. Cor Diepstraten is lid van de Commissie Registratie. Deze commissie, bestaande uit schoolleiders, neemt de besluiten over registratieaanvragen. We stellen Cor en het werk dat hij voor de commissie doet graag aan u voor.

Wat is de reden dat u ervoor heeft gekozen om lid te worden van de commissie registratie?

Cor: ‘Mijn reden om lid te worden was dat ik graag wilde bijdragen aan de professionaliteit van de schoolleider door middel van de registratie. Ook wilde ik graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van formeel en informeel leren. Het register was voor mij een ideale route. Tevens vind ik het inspirerend om eens met (onbekende) collega’s te praten over het vak van schoolleider.’

Wat is volgens u de meerwaarde van het Schoolleidersregister PO?

'De meerwaarde is mijns inziens gelegen in het op peil houden van de professionaliteit van de schoolleider, het informeren over actuele items in het po en het erkennen en trots zijn op het vak van schoolleider.’

Vindt u het belangrijk dat de commissie uit alleen schoolleiders bestaat?

‘Ja dat vind ik heel belangrijk, want uiteindelijk zijn zij de vertegenwoordigers op de scholen en weten als geen ander hoe de dagelijkse praktijk van het onderwijs en van de schoolleider is.’

Wat houden uw werkzaamheden voor de commissie in?

  • Toelating schoolleiders in het register (basisregistratie en herregistratie)
  • Volgen van presentaties om de commissie sterker te maken (professionalisering commissie)
  • In gesprek gaan over actuele zaken
  • Toetsing van mijn beroepsopvatting met collega’s
  • Advisering naar het bureau van het Schoolleidersregister
  • Meedenken over de validering van informeel leren

Wat vind u van de werkwijze van de commissie en hoe besluiten worden genomen?

‘De commissie ontvangt van het bureau alle aanvragen voor registratie. Het bureau neemt een valide steekproef. Dit vergemakkelijkt het werk van de commissie en is daardoor minder tijdrovend. Besluiten worden in goed overleg genomen op basis van afspraken binnen het register.’

Er zijn het afgelopen jaar al veel (registratie)besluiten genomen. Waren er ook momenten waarop lastige keuzes moesten worden gemaakt?

‘Ik heb nog geen enkele keer een moment gehad waarbij ik een moeilijk besluit moest nemen. De spelregels van het register zijn voor alle partijen transparant, eenduidig en duidelijk.’

Wat is uw wens voor het komende jaar?

‘Graag zie ik dat alle collega’s in 2018 geregistreerd staan en dat ook besturen meewerken aan de herregistratie van de directeuren (in tijd en geld).  Verder kan het register een voorbeeld zijn voor bijvoorbeeld het VO of het lerarenregister. Laten we samen trots zijn op ons vak en op het onderwijs.’

Is er nog iets dat u collega schoolleiders wilt meegeven?

‘Registreren is niet moeilijk en je doet het uiteindelijk voor jezelf en voor je persoonlijke ontwikkeling. Je bent zelf eigenaar. Ook wij leren iedere dag, zowel formeel als informeel. Je mag trots zijn op je vak en bijblijven is een must.’

Ook lid worden van de Commissie?

De Commissie Registratie bestaat uit een pool van 12 tot 24 schoolleiders. Per zitting van de commissie worden 4 leden uitgenodigd in wisselende samenstelling. Hierdoor kunnen een groot aantal registraties binnen de vastgelegde termijn worden beoordeeld, terwijl de belasting per commissielid beperkt blijft. De werkwijze zorgt er bovendien voor dat het oordeel van de commissie intersubjectief en betrouwbaar tot stand komt. Wilt u ook lid worden van de commissie? Wij ontvangen graag uw reactie met CV via een email aan secretariaat@schoolleidersregisterpo.nl. Graag o.v.v. lid Commissie Registratie.

Naar nieuwsoverzicht