‘Zie het als jouw kwaliteit dat je geregistreerd bent en als bevestiging van jouw vak’

26 januari 2018

Bij alle besluiten die het Schoolleidersregister PO neemt worden schoolleiders betrokken. Zo zijn bijvoorbeeld de criteria in samenspraak opgesteld, zijn de professionaliseringsthema’s tot stand gekomen na veel overleg en bepalen schoolleiders in de Commissie Certificering welke opleidingen wel of niet in aanmerking komen voor certificering. Raymond de Haan is lid van de Commissie Registratie. Deze commissie neemt de besluiten over registratieaanvragen. We stellen Raymond en het werk dat hij voor de commissie doet graag voor.

Wat is de reden dat u ervoor heeft gekozen om lid te worden van de Commissie Registratie?

‘Ik vind het belangrijk dat schoolleiders in diverse gremia vertegenwoordigd zijn en in het kader van de ‘beroepsgroep’ actief participeren. Zo laten we ook zien dat we ons beroep serieus nemen en ook daarin blijven(d) ontwikkelen. Daar een rol in spelen is voor mij waardevol. Daarnaast ben ik nu ook gespreksleider bij de valideringsgesprekken voor directeuren die informeel leren. Ook daarvoor geldt: zien en ervaren van ontwikkelingen bij directeuren.’

Wat is volgens u de meerwaarde van het Schoolleidersregister PO?

‘Het register laat zien dat schoolleiders bewuste stappen willen maken in hun ontwikkeling en dat zij zich daarvoor willen verantwoorden. Het maakt dat vakgenoten zich ook verenigen en kennis en ervaringen willen delen.’

Vindt u het belangrijk dat de commissie uit schoolleiders bestaat?

‘Zeker belangrijk. DOOR en VOOR schoolleiders. Zij zijn de experts ten slotte.’

Wat houden uw werkzaamheden voor de commissie in?

‘Het meeste werk zit in het doornemen en beoordelen van de dossiers voor registratie en herregistratie, uitstelverzoeken beantwoorden, juris-/moresprudentie en behandelen van casuïstiek. Dat doe je uiteraard ter voorbereiding op de bijeenkomst.’

Wat vindt u van de werkwijze van de commissie en hoe besluiten worden genomen?

‘De commissie werkt prettig en efficiënt. Nogmaals: je hebt zelf de voorbereidingen voorafgaand aan de bijeenkomst gedaan. Tijdens de bijeenkomsten wordt een flinke lijst dossiers doorgenomen. Dat is vrij eenzijdig, maar wel correct in uitvoering. Hierdoor is er ook een verantwoorde besluitvorming.’

Er zijn het afgelopen jaar al veel besluiten genomen. Waren er ook momenten waarop lastige keuzes moesten worden gemaakt?

‘Besluitvorming in (her)registratie is over het algemeen niet zo lastig. Het is feitelijk toetsen of juiste procedures zijn gevolgd. Momenteel zien we het aantal uitstelverzoeken oplopen. Regelmatig worden deze voorzien van een soort onderbouwing of motivatie. Deze toelichtingen leveren eerder vragen en interpretaties op, dan misschien wenselijk. Toch komen we ook daar altijd wel uit. Goed dat er een aantal directeuren bij elkaar zit, die daar de gedachten over laten gaan. Geeft prettige inzichten.’

Wat zou u in het komende jaar graag zien met betrekking tot het register en/of de commissie?

‘Gezien het aantal aanvragen voor herregistratie dat er aan komt: meer leden. Ook het aantal aanvragen informeel leren gaat lopen: meer collega’s gevraagd! Het verrijkt ook mijn (jouw) ontwikkeling.’

Is er nog iets dat u collega schoolleiders wilt meegeven?

‘Voel je niet ‘beoordeeld’ door registratie. Zie het als het jouw kwaliteit dat je geregistreerd bent en als bevestiging van jouw vak.’

Ook lid worden van de Commissie Registratie?

De Commissie Registratie bestaat uit een pool van 12 tot 24 schoolleiders. Per zitting van de commissie worden 4 leden uitgenodigd in wisselende samenstelling. Hierdoor kan een groot aantal registraties binnen de vastgelegde termijn worden beoordeeld, terwijl de belasting per commissielid beperkt blijft. De werkwijze zorgt er bovendien voor dat het oordeel van de commissie intersubjectief en betrouwbaar tot stand komt. Wilt u ook lid worden van de commissie? Wij ontvangen graag uw reactie met CV via een e-mail aan secretariaat@schoolleidersregisterpo.nl. Graag o.v.v. lid Commissie Registratie.

Naar nieuwsoverzicht