Aanbod basisregistratie

Schoolleidersopleidingen

Wanneer de inhoud van een schoolleidersopleiding aansluit bij de competenties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs, wordt de opleiding opgenomen in het Schoolleidersregister PO en vermeld op de website. Daarvoor beoordeelt de commissie Certificering de inhoud en de kwaliteit van de opleiding. Hoe deze beoordeling in zijn werk gaat, leest u in het informatiepakket. Aan de hand van het  stroomschema kunt u vaststellen welk informatiepakket geldt voor de beoordeling van uw opleiding. Schoolleidersopleidingen die zijn begonnen vóór 2014 worden niet met terugwerkende kracht uitgebreid getoetst. 


NVAO-geaccrediteerde masteropleidingen

NVAO-geaccrediteerde masteropleidingen worden in het Schoolleidersregister PO opgenomen wanneer de inhoud aansluit bij de competenties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. 


Assessments

Een assessment wordt opgenomen in het Schoolleidersregister PO wanneer is vastgesteld dat het gaat om een toetsend assessment dat de competenties meet uit de beroepsstandaard voor schoolleiders uit het primair onderwijs. 


EVC-procedure

Hebt u als EVC-aanbieder de kwaliteit van de EVC-procedure voor de beroepsstandaard schoolleiders PO laten beoordelen? Bent u, als gevolg van die beoordeling door een van de EVC-beoordelende organisaties, opgenomen in het EVC-register? Dan neemt het Schoolleidersregister PO u ook op in het eigen register.


Informatiepakket 1
Bijlagen informatiepakket 1

Bevat informatie voor:

  • NVAO-geaccrediteerde masteropleidingen;
  • schoolleidersopleidingen die zijn begonnen voor 1 augustus 2014.

Informatiepakket 2
Bijlagen informatiepakket 2

Bevat informatie voor schoolleidersopleidingen vanaf het schooljaar 2014/2015, waarbij:

  • de instelling de beoordeling door de SPHBO via CPION met positief resultaat heeft doorlopen;
  • het instituut ook een positief verlopen instellingsaudit (NVAO) heeft doorlopen;
  • de opleiding bovendien valt binnen het door NVAO beoordeelde kwaliteitszorgsysteem.

Informatiepakket 3 
Bijlagen informatiepakket 3
Bevat informatie voor schoolleidersopleidingen vanaf het schooljaar 2014/2015, waarbij:

  • de instelling de instellingstoets door de NVAO met positief resultaat heeft doorlopen;
  • hetzelfde kwaliteitszorgsysteem van toepassing is dat wordt gebruikt voor de NVAO-geaccrediteerde bachelor- of masteropleidingen.

Informatiepakket 4a
Bijlagen informatiepakket 4a
Bevat informatie voor schoolleidersopleidingen vanaf het schooljaar 2014/2015 waarbij de instelling de NVAO-instellingstoets niet met positief resultaat heeft doorlopen.


Informatiepakket 4b
Bijlagen informatiepakket 4b
Bevat informatie voor schoolleidersopleidingen vanaf het schooljaar 2014/2015 waarvan de instelling:

  • de NVAO-instellingstoets niet met positief resultaat heeft doorlopen;
  • wel een positieve beoordeling heeft verworven via SPHBO/CPION.

Informatiepakket 5
Bijlagen informatiepakket 5
Bevat informatie voor nieuwe en bestaande assessments.


Download een voorbeeld-cv voor panelleden

Gedragscode panelleden en secretarissen


Bezwaar indienen na negatief certificeringsbesluit

Krijgt uw professionaliseringsaanbod een negatief certificeringsbesluit van de commissie Certificering? Dan kunt u een verzoek tot heroverweging indienen.

Lees Bezwaarregeling certificering professionaliseringsaanbod