Aanbod herregistratie

Masteropleidingen

Schoolleiders kunnen alle NVAO-geaccrediteerde masteropleidingen gebruiken voor hun herregistratie, mits de master behaald is na de meest recente (her)registratiedatum. 

 
Professionaliseringsaanbod professionaliseringsthema’s

Schoolleiders kunnen zich ontwikkelen op de professionaliseringsthema’s via formeel leren en informeel leren. Onder formeel leren wordt verstaan: een opleiding, cursus of training volgen die aansluit bij een of meerdere professionaliseringsthema’s. U kunt uw professionaliseringsaanbod hiervoor laten certificeren. De commissie Certificering beoordeelt of het aanbod naar inhoud en niveau voldoet aan de gestelde criteria.

Om het aanbod te kunnen certificeren, moet het ten minste een compleet deelthema of thema omvatten. De duur van de procedure is, afhankelijk van de volledigheid van de aanvraag, maximaal tien weken. Lees meer over de certificering van aanbod voor formeel leren in informatiepakket A. En bekijk het filmpje voor een uitleg over de procedure.


Professioneel beoordelaars

Bij informeel leren maakt de schoolleider de eigen ontwikkeling achteraf inzichtelijk. Een manier om die ontwikkeling te beoordelen, is door een professioneel beoordelaar. Als aanbieder kunt u de werkwijze van de professioneel beoordelaars van uw organisatie laten certificeren. Lees meer over de certificering van professioneel beoordelaars in informatiepakket B.


Bezwaar indienen na negatief certificeringsbesluit

Krijgt uw professionaliseringsaanbod een negatief certificeringsbesluit van de commissie Certificering? Dan kunt u een verzoek tot heroverweging indienen.
Lees Bezwaarregeling certificering professionaliseringsaanbod