Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de wijze waarop het Schoolleidersregister PO zich in een bepaalde gelegenheid jegens u heeft gedragen, dan kunt u een klacht in te dienen bij het Schoolleidersregister PO. Lees hiervoor de klachtenregeling