Commissie certificering

Commissies en raden Schoolleidersregister PO


Op verzoek van de aanbieder stelt het Schoolleidersregister PO vast of  met professionaliseringsaanbod kan worden voldaan aan de criteria van een of meer professionaliseringsthema’s. De Commissie Certificering speelt hierin een belangrijke rol. Zij neemt besluiten over de certificering van professionaliseringsaanbod dat niet NVAO-geaccrediteerd is. 

Certificeringsproces

Het certificeringsproces start wanneer de aanbieder van een professionaliseringstraject dit ter beoordeling voorlegt aan het Schoolleidersregister PO. Bij opleidingen en assessments ten behoeve van de registratie als Registerdirecteur Onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur Onderwijs (RADO) beoordeelt de commissie vooraf de kwaliteit en samenstelling van het panel dat de kwaliteit van de opleiding of het assessment beoordeelt. Als het panel een rapport heeft opgeleverd besluit de commissie of op basis van het rapport de opleiding of het assessment gecertificeerd kan worden en opgenomen wordt in het register. Voor de herregistratie toont de aanbieder aan dat de professionaliseringsactiviteiten naar inhoud en niveau voldoen aan de inhoud van een of meer professionaliseringsthema’s of deelthema’s. De medewerker certificering van het Schoolleidersregister beoordeelt het aanbod, rapporteert over de bevindingen en bereidt een besluit hierover voor zodat de commissie een certificeringsbesluit kan nemen.

Lees meer over het werk van de Commissie Certificering in het Jaarverslag 2017

Commissieleden

De commissie heeft een gemengde samenstelling van schoolleiders en experts op het terrein van opleidingskunde, accreditatie en leiderschap. De Commissie Certificering komt minimaal eens in de twee maanden bijeen. Indien de hoeveelheid certificeringen dit vraagt, kan de commissie vaker bijeenkomen. Wilt u ook lid worden van de commissie? Wij ontvangen graag uw reactie met CV via een email aan secretariaat@schoolleidersregisterpo.nl. Graag o.v.v. lid Commissie Certificering.

De Commissie Certificering bestaat uit de volgende leden:

M.C.T. Creemers voorzitter

J. Schoenmakers RDO
Dr Lammerts v. Buerenschool

C.T. Kortekaas RDO
BS Willibrordus

A. Veldt
Samenwerkingsverband VO/VSO Noord-Kennemerland

P.R.J. Simons
Hoogleraar gedragswetenschappen, UU

M. van Rooij
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

R. Aspers RDO
Meerscholendirecteur SPOLT

A. Voogd Damen RDO
RK Basisschool De Stek

M.H.M. van de Lisdonk RDO
De Boomgaard

P.H.M. Satijn RDO
OBS De Carrousel en Pr W Alexanderschool

C.A.M. van Heesbeen RDO
Coaching, Advies & Management

S. Vos-van de Kerkhof
Edu-Q

J. van der Stouwe RDO
BS Prins Willem Alexander

R.T.J. Jansen RDO
BS Gen Vd Bosch & OBS De Slinge