Commissie registratie

  Commissies en raden Schoolleidersregister PO


Een van de taken van Schoolleidersregister PO is het beoordelen of schoolleiders voldoen aan de (her-)registratiecriteria. Hierin speelt de Commissie Registratie een essentiële rol. Zij neemt besluiten over het verstrekken dan wel het opnieuw verstrekken van de bij de registratie behorende titels.

Organisatie van de commissie

De Commissie Registratie bestaat uit een pool van 12 tot 24 schoolleiders die zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede van de populatie vormen (op grond van factoren als schoolgrootte, bestuursomvang, leeftijd, opleiding, ervaring,  etc.). Per zitting van de commissie worden 4 leden uitgenodigd in wisselende samenstelling. Hierdoor kunnen een groot aantal registraties binnen de vastgelegde termijn worden beoordeeld, terwijl de belasting per commissielid beperkt blijft. Als gevolg van de in wisselende samenstellingen en intersubjectief tot stand gekomen beoordelingen, ontstaat tevens een hoge mate van betrouwbaarheid in het oordeel van de commissie.

Lees meer over het werk van de Commissie Registratie in het Jaarverslag 2016

Commissieleden

De Commissie Registratie bestaat uit de onderstaande leden. Wilt u ook lid worden van de commissie? Wij ontvangen graag uw reactie met CV via een email aan secretariaat@schoolleidersregisterpo.nl. Graag o.v.v. lid Commissie Registratie.

Mevr. M.C.T. Creemers,
voorzitter

dhr. S.S.L. Bijl, RDO.
BS De Bosrank en OBS De Veldwikke
mevr. M.A. van Hoof, RDO.
De Hobbit en De Hobbitstee

dhr. R.J.S. Klein, RDO.
PC BS De Regenboog

dhr. J.Ph.M. van Dijen
RDO. Emiliusschool

dhr. B. Roeten, RDO.
Stichting Cambium

mevr. M. de Vries, RDO.
SBO Prof. Dumontschool

mevr. A. de Wit, RDO.
De Sprong

dhr. C. Diepstraten, RDO.
KBS de Bolster en KBS St. Anna

dhr. W. Goossens, RDO.
De Bakelaar

dhr. M. Wouters, RDO.
De Leilinde

mevr. M.J. Dethmers, RDO.

dhr. H. Witkamp, RDO.
Koningin Beatrixschool

dhr. R.T. van Osch, RDO.
Basisschool Mgr Zwijsen

dhr. R.M. van Beek, RDO.
Basisschool Bilal

dhr. L.W.M. Huisman, RDO.
SSBO De Oosteres

dhr. E. Verhage, RDO.
Dr. H. Bavinckschool

mevr. E.J.M. van der Linden, RDO.
RK Jenaplansch De Kring

dhr. R.H.M. de Haan, RDO.
De Wildschut en O.C. School Prinsenbos

mevr. C.J.G.J. Visschers, RDO.
Basisschool Berkeloo
Dhr. J.G. Stuut, RDO.
BS De Gouden Emmer