Commissie registratie

  Commissies en raden Schoolleidersregister PO


Een van de taken van Schoolleidersregister PO is het beoordelen of schoolleiders voldoen aan de (her-)registratiecriteria. Hierin speelt de Commissie Registratie een essentiële rol. Zij neemt besluiten over het verstrekken dan wel het opnieuw verstrekken van de bij de registratie behorende titels.

Organisatie van de commissie

De Commissie Registratie bestaat uit een pool van 12 tot 24 schoolleiders die zoveel mogelijk een dwarsdoorsnede van de populatie vormen (op grond van factoren als schoolgrootte, bestuursomvang, leeftijd, opleiding, ervaring,  etc.). Per zitting van de commissie worden 4 leden uitgenodigd in wisselende samenstelling. Hierdoor kunnen een groot aantal registraties binnen de vastgelegde termijn worden beoordeeld, terwijl de belasting per commissielid beperkt blijft. Als gevolg van de in wisselende samenstellingen en intersubjectief tot stand gekomen beoordelingen, ontstaat tevens een hoge mate van betrouwbaarheid in het oordeel van de commissie.

Lees meer over het werk van de Commissie Registratie in het Jaarverslag 2017

Commissieleden

De Commissie Registratie bestaat uit de onderstaande leden. Wilt u ook lid worden van de commissie? Wij ontvangen graag uw reactie met CV via een email aan secretariaat@schoolleidersregisterpo.nl. Graag o.v.v. lid Commissie Registratie.

M.C.T. Creemers voorzitter

S.S.L. Bijl RDO
IKC G.A. de Ridder
M.A. van Hoof RDO
De Hobbit en De Hobbitstee

R.J.S. Klein RDO
PC BS De Regenboog

J.Ph.M. van Dijen
RDO. Emiliusschool

B. Roeten RDO
Stichting Cambium

M. de Vries RDO
SBO Prof. Dumontschool

A. de Wit RDO
De Sprong

C. Diepstraten RDO
KBS Burg. van Mierlo, KBS de Brakken en
KBS St. Jozef

W. Goossens RDO
De Bakelaar

M. Wouters RDO
De Leilinde

M.J. Dethmers RDO

H. Witkamp RDO
Koningin Beatrixschool

R.T. van Osch RDO
Basisschool Mgr Zwijsen

R.M. van Beek RDO
Basisschool Bilal

L.W.M. Huisman RDO
SSBO De Oosteres

E. Verhage RDO
Dr. H. Bavinckschool

R.H.M. de Haan RDO
De Wildschut en O.C. School Prinsenbos

T.M.P. Vaes, RDO
div. scholen Stichting Delta Onderwijs
J.G. Stuut RDO
OBS West
H.J. Boone, RDO
Basisschool De Wingerd