Over ons

Onafhankelijke organisatie

Het Schoolleidersregister PO is in 2013 opgericht vanuit de beroepsgroep zelf, om het beroep van schoolleider in het primair onderwijs te versterken en verder te professionaliseren. Het bestuur bestaat uit schoolleiders afgevaardigd door de AVS (Algemene Vereniging Schoolleiders), de onderwijsvakbonden AOb en CNV Onderwijs en een bestuurder afgevaardigd door de werkgeversorganisatie PO-Raad.
De Commissies Registratie en Certificering van het Schoolleidersregister PO bestaan – op een enkeling na- uit schoolleiders. De Commissie Registratie besluit over registratie- en herregistratieaanvragen. De Commissie Certificering  besluit over de certificeringsaanvragen van aanbieders van professionaliseringsaanbod.
De Wetenschappelijke Raad en de Adviesraad met stakeholders van de schoolleider. De commissies en raden adviseren over de beroepsstandaard, criteria en professionaliseringsthema’s.

Schoolleiders professionaliseren voor het primair onderwijs

Het Schoolleidersregister PO heeft als doel om schoolleiders in hun praktijk in het primair onderwijs te versterken. Door de trends goed in beeld te brengen en te houden, kunnen schoolleiders voorbereid blijven op de veranderingen die de school binnenkomen én voorop blijven lopen. Zo kunnen ze de kinderen de beste kansen blijven bieden.

Onderwijskwaliteit

Schoolleiders zijn cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat hoe beter de schoolleider is, hoe beter de leerresultaten op school zijn. Als een slechte school een goede schoolleider aantrekt, verbetert de kwaliteit van het onderwijs binnen een paar jaar.

Maatschappelijke ontwikkelingen de klas in

De ontwikkelingen in de samenleving gaan steeds sneller. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg, digitalisering of informalisering. Schoolleiders hebben op school een voortrekkersrol om de veranderingen waar de school mee te maken krijgt op een goede manier binnen te brengen. Het is goed om de elkaar rap opvolgende trends ook jaar na jaar in beeld te houden. Het Schoolleidersregister helpt hierbij door de maatschappelijke trends te onderzoeken en kennisdeling mogelijk te maken. Als gids loods je zo als schoolleider de school met alle kinderen de toekomst in.

Cyclus

Elke vier jaar neem je de tijd om een aantal onderwerpen uit te diepen en je daarin te versterken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan digitalisering, diversiteit of zorgproblematiek. Je kiest zelf de prioriteiten en zorgt dat je plan aansluit bij de ontwikkelingen op jouw school. Na die vier jaar toets je deze onderwerpen voor jezelf (en je collega’s) en kies je vervolgens weer nieuwe prioriteiten. Zo blijf je helemaal up-to-date bij alle ontwikkelingen en kun je jouw inzichten delen met collega’s.

Erkenning

Schoolleiders verdienen dus alle aandacht. Het Schoolleidersregister is een vorm van erkenning van de cruciale rol van schoolleiders voor de kwaliteit van het onderwijs.