Bronnen voor informeel leren

Bronnen voor informeel leren

Bent u op zoek naar inspiratie voor uw ontwikkeling op een professionaliseringsthema? Informeel leren is al het leren in de dagelijkse praktijk dat bijdraagt aan uw ontwikkeling als schoolleider, waar geen certificering aan verbonden is. Bronnen voor informeel leren zijn dus divers: U ontwikkelt u door wat u doet en meemaakt binnen uw beroepspraktijk, door intervisie met collega’s, door vakliteratuur te lezen en het geleerde toe te passen, of door het bijwonen van lezingen of trainingen die niet gecertificeerd zijn, of door andere zaken waarvan u geleerd heeft. Welke bron of bronnen relevant zijn, bepaalt u zelf.