Formeel leren

Via formeel leren kunt u zich ontwikkelen op het gebied van een of meer thema’s, door een opleiding, cursus of training te volgen die het gehele thema of een deelthema behandelt. Voor de herregistratie kunt u professionaliseringsaanbod gebruiken dat in het register is opgenomen. Dat aanbod is door het Schoolleidersregister PO beoordeeld en goedgekeurd door de commissie Certificering.

Opleiding afgerond?

Hebt u een van de gecertificeerde opleidingen met goed gevolg afgerond, dan kunt u het diploma of certificaat uploaden in het register en daarmee het thema afronden.

Is uw opleiding niet gecertificeerd?

Staat uw opleiding of cursus niet bij het gecertificeerde aanbod in het register? Vraag de aanbieder dan om contact op te nemen met het Schoolleidersregister PO. Wij informeren de aanbieder over de certificeringsprocedure.

Overzicht van het professionaliseringsaanbod

Bekijk het gecertificeerde professionaliseringsaanbod op www.professionaliseringsaanbod.nl of in het besloten gedeelte van het register.

Rapport Verificatie-Audit

Het Schoolleidersregister PO certificeert professionaliseringsaanbod in het kader van de herregistratie (formeel leren). Het Schoolleidersregister PO voert elk jaar steekproefsgewijs verificatie-audits uit bij een vijftal aanbieders van het gecertificeerd professionaliseringsaanbod.  Hieronder treft u rapportages naar aanleiding van de uitgevoerde verificatie-audits. Naar aanleiding van deze verificatie-audits heeft de Commissie Certificering van het Schoolleidersregister PO vastgesteld dat certificering van het aanbod van deze aanbieders wordt gecontinueerd.

  1. Academica Business College 3 oktober 2017
  2. Schouten University of applied sciences 21 november 2017
  3. Nederlandse Montessori vereniging 28 november 2017
  4. Penta Nova 11 december 2017
  5. AVS Centrum Educatief Leiderschap 14 december 2017
  6. Stichting LeerKRACHT 11 juli 2018
  7. Marant Interstudie 29 augustus 2018