Formeel leren

Via formeel leren kunt u zich ontwikkelen op het gebied van een of meer thema’s, door een opleiding, cursus of training te volgen die het gehele thema of een deelthema behandelt. Voor de herregistratie kunt u professionaliseringsaanbod gebruiken dat in het register is opgenomen. Dat aanbod is door het Schoolleidersregister PO beoordeeld en goedgekeurd door de commissie Certificering.

Opleiding afgerond?

Hebt u een van de gecertificeerde opleidingen met goed gevolg afgerond, dan kunt u het diploma of certificaat uploaden in het register en daarmee het thema afronden.

Is uw opleiding niet gecertificeerd?

Staat uw opleiding of cursus niet bij het gecertificeerde aanbod in het register? Vraag de aanbieder dan om contact op te nemen met het Schoolleidersregister PO. Wij informeren de aanbieder over de certificeringsprocedure.

Overzicht van het professionaliseringsaanbod

Bekijk het gecertificeerde professionaliseringsaanbod op www.professionaliseringsaanbod.nl of in het besloten gedeelte van het register.