Hoe pakt u het aan?

Bij informeel leren is geen sprake van uren tellen of punten verzamelen. U kunt:

  • vooraf een professionaliseringsthema kiezen waarmee u in uw eigen praktijk aan de slag gaat;
  • of andersom: aan de hand van de professionaliseringsthema’s nagaan met welk(e) van die thema’s u in de afgelopen periode al bezig bent geweest.

Uw ontwikkeling als schoolleider op het door u gekozen professionaliseringsthema of deelthema staat centraal. Uiteraard is deze ontwikkeling voor iedere schoolleider en in iedere context anders. U leert in uw eigen praktijk. Dat betekent ook dat niet van tevoren vaststaat hoeveel tijd informeel leren u kost.

U volgt een cursus of training, bezoekt een congres of leert op een andere manier, hoe past u dit in?

Het uitgangspunt is dat de cursus, het congres of andere vormen van leren, waardevol zijn voor u en uw ontwikkeling. Het is aan u om te laten zien hoe datgene wat u leert, bijdraagt aan uw ontwikkeling op het door u gekozen professionaliseringsthema of deelthema.