Validering door andere schoolleiders

Informeel leren 


Hoe pakt u het aan?
Bronnen voor informeel leren
Hulpmiddel: zelfdiagnose
Validering door een professioneel beoordelaar
Validering door andere schoolleiders

U kunt uw ontwikkeling op het thema dat u wilt afronden laten valideren door twee andere schoolleiders. Dit gebeurt tijdens een valideringsgesprek. In het valideringsgesprek beoordelen twee andere schoolleiders of u een substantiële ontwikkeling op het door u gekozen thema of deelthema heeft doorgemaakt. Tijdens hetzelfde gesprek beoordeelt u of de andere schoolleiders een substantiële ontwikkeling hebben doorgemaakt op het door hen gekozen thema of deelthema. Het valideringsgesprek vindt dus plaats tussen drie schoolleiders die allemaal een professionaliseringsthema of deelthema willen afronden. U wordt gekoppeld aan schoolleiders die u nog niet kent.

Voorbereiding op het valideringsgesprek

 • Bekijk op welke data er gesprekken gepland staan en meld u aan voor een gesprek. Per gesprek kunt u uw ontwikkeling op maximaal één professionaliseringsthema laten valideren.
 • Het Schoolleidersregister PO koppelt u aan twee andere schoolleiders die ook hun ontwikkeling op een thema willen laten valideren.
 • U ontvangt een bevestiging van uw deelname.
 • U ontvangt informatie over het valideringsgesprek en een reflectiedocument waarop u uw doorgemaakte ontwikkeling als schoolleider schetst op het betreffende thema of deelthema.
 • U ontvangt de e-mailadressen van de andere twee schoolleiders en de procesbegeleider.
 • U deelt dit reflectiedocument via WeTransfer met de twee schoolleiders aan wie u bent gekoppeld, de procesbegeleider en het Schoolleidersregister PO.
 • Aan de hand van de documenten bereidt u zich voor op het gesprek.

Het valideringsgesprek

Tijdens het valideringsgesprek laat u zien dat u een substantiële ontwikkeling op het door u gekozen thema hebt doorgemaakt. Onder begeleiding van een procesbegeleider voert u het gesprek met de beide andere schoolleiders. De procesbegeleider faciliteert het gesprek en heeft geen beoordelende rol.

 • Tijdens het gesprek vertelt u over uw ontwikkeling en beantwoordt u de vragen van de andere schoolleiders hierover . Hierbij gaat het vooral om zelfreflectie op de persoonlijke en professionele ontwikkeling die u als schoolleider hebt doorgemaakt in relatie tot het thema of deelthema.
 • Ook de andere schoolleiders laten tijdens het gesprek zien hoe zij zich op het door hen gekozen thema hebben ontwikkeld, aan de hand van de vragen die u hen stelt.

Na afloop van het valideringsgesprek

 • U beoordeelt de ontwikkeling van de andere schoolleiders en stuurt uw onderbouwde beoordeling binnen 24 uur na afloop van het gesprek naar het Schoolleidersregister PO. De andere schoolleiders doen dat ook.
 • Bij twee positieve beoordelingen krijgt u een certificaat van het Schoolleidersregister PO dat u in het register kunt opvoeren om het thema of deelthema af te ronden.
 • Wanneer een van de andere (of beide) schoolleiders geen positieve beoordeling geeft, krijgt u hiervan een onderbouwing met punten waarop u zich verder kunt ontwikkelen. U kunt op een later moment nogmaals deelnemen aan een valideringsgesprek.


Gespreksmethodiek: ´Ladder der gevolgtrekking’

Tijdens het gesprek wordt gebruik gemaakt van de gespreksmethodiek ‘Ladder der gevolgtrekking’. In de animatie wordt deze methodiek toegelicht.