Validering door een professioneel beoordelaar

Informeel leren


Hoe pakt u het aan?
Bronnen voor informeel leren
Hulpmiddel: zelfdiagnose
Validering door een professioneel beoordelaar
Validering door andere schoolleiders

U kunt uw ontwikkeling op het thema dat u wilt afronden laten valideren door een professioneel beoordelaar. De professioneel beoordelaars zijn gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. Zij werken ieder volgens een eigen methode waarmee zij kunnen vaststellen of u als schoolleider een substantiële ontwikkeling heeft doorgemaakt op een professionaliseringsthema of deelthema.

U vindt de gecertificeerde professioneel beoordelaars op de website www.professionaliseringsaanbod.nl. Het volledige overzicht vindt u na inloggen op uw persoonlijke registeraccount.

Mocht u vragen hebben over de methode en de kosten van deze validering, dan kunt u contact opnemen met de betreffende professioneel beoordelaar.

Beoordeling en afronding

Na een positieve beoordeling door de professionele beoordelaar ontvangt u een certificaat. Dat certificaat kunt u uploaden in het register om daarmee het betreffende thema of deelthema af te ronden. Geeft de beoordelaar geen positieve beoordeling, dan krijgt u ontwikkelpunten mee waar u verder aan kunt werken. Wanneer u vindt dat u deze punten in voldoende mate hebt ontwikkeld, kunt u opnieuw een beoordeling aanvragen. Kent u een bureau dat als professioneel beoordelaar gecertificeerd wil worden voor het Schoolleidersregister PO? Laat dit bureau dan contact opnemen met het Schoolleidersregister PO.