Beroepsstandaard

De beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs bestaat uit:

  • competentieprofiel;
  • bekwaamheidseisen;
  • eisen aan verdere professionalisering.

De beroepsstandaard is gebaseerd op kenmerken van effectief leiderschap. In de standaard zijn vijf aspecten van effectief leiderschap uitgewerkt in vijf basiscompetenties. U kunt deze vijf basiscompetenties zelf vertalen naar uw specifieke competenties met het instrument beroepsprofiel.

Basis van de beroepsstandaard

De beroepsstandaard is gebaseerd op de bestaande beroepsprofielen. Die profielen zijn bekeken in het perspectief van actuele ontwikkelingen en recente vakliteratuur. Daarbij was de literatuurstudie gericht op kenmerken van effectieve schoolleiders en effectieve leiderschapsstrategieën.

De beroepsstandaard heeft een stevig wetenschappelijk fundament. Over deze standaard is consensus bereikt met het werkveld in de volle breedte.

Animatiefilmpje De beroepsstandaard voor schoolleiders in het PO

In de beroepsstandaard staan vijf competenties weergegeven waarvan schoolleiders zelf hebben aangegeven dat deze goed leiderschap kenmerken. Maar de tijd staat niet stil, de samenleving verandert. Denk aan technologisering en diversiteit. Is de beroepsstandaard nog actueel?