Instrument Beroepsprofiel

Waar staat u als schoolleider? En waar wilt u heen? ‘Beroepsprofiel: het instrument’ kan helpen daar inzicht in te krijgen. Met dit instrument vertaalt u de vijf basiscompetenties uit het beroepsprofiel naar uw eigen werksituatie. Het is ook behulpzaam bij het opstellen van een ontwikkelplan.

‘Beroepsprofiel: het instrument’ helpt u:

  • uw eigen werksituatie te analyseren;
  • de specifieke competenties te formuleren die nodig zijn om uw ambities waar te maken.

Het instrument biedt schoolleiders een helder beeld van de specifieke competenties die belangrijk zijn in een concrete werksituatie. Dit helpt niet alleen bij het reflecteren op het functioneren maar kan ook worden gebruikt om een functiebeschrijving of functieprofiel op te stellen.

Drie stappen

Met het instrument doorloopt u drie stappen:

  1. Aan de hand van hulpvragen brengt u de huidige situatie en uw eigen ambities in kaart.
  2. Per basiscompetentie formuleert u uw eigen specifieke competenties.
  3. Op basis van de eigen vertaling reflecteert u op uw eigen praktijk (selfassessment en 360°-feedback) en kunt u ontwikkeldoelen formuleren in een actieplan.

 Naar Beroepsprofiel: het instrument