Registreren

Werkt u al als directeur of adjunct-directeur in het primair onderwijs? U kunt zich dan inschrijven om u vervolgens te registreren in het Schoolleidersregister PO.

Account aanmaken

Wat houdt registratie in?

Door te registreren als Registerdirecteur onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO) toont u aan dat u beschikt over de basiskwalificaties uit de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po.

Wat houdt herregistratie in?

Eenmaal geregistreerd blijft u werken aan uw professionele ontwikkeling. Zo werkt u iedere vier jaar toe naar herregistratie.

Kunt u zich al registreren?

Bent u werkzaam als schoolleider, maar kunt u zich op dit moment nog niet registreren omdat u nog niet over de juiste kwalificatie beschikt? Misschien kunt u zich registreren als aspirant-RDO of aspirant- RADO of kunt u een verzoek tot uitstel van uw basisregistratie indienen. Kijk in het stroomschema ‘Kunt u zich al registreren?’ (pdf) welke situatie op u van toepassing is.